Dentistry Cosmetology Pricing Contacts News Help Sign Up Log in
Dentistry Cosmetology Pricing Contacts News Help Log in Sign Up

eSveikata

Džiaugiamės galėdami pranešti, kad Lietuvos klinikos gali integruotis su elektroninių sveikatos priežiūros paslaugų informacine sistema eSveikata.
Norėdami nustatyti eSveikata ir Cliniccards integravimą, atlikite toliau pateiktose instrukcijose nurodytus veiksmus:

1. Kreipkites į Cliniccards techninės pagalbos tarnybą.
Naudokite nurodytus telefono numerius arba atsiliepimų formą, esančią skiltyje Pagalba → Kontaktai.

2. Susipažinkite ir pasirašykite visus reikalingus dokumentus
Atsakant į Jūsų prašymą, Jums bus atsiųstas sąrašas dokumentų, kuriuos būtina pasirašyti ir išsiųsti laiške nurodytu elektroninio pašto adresu.

3. Pasijunkite eSveikata Cliniccards programoje.
Patikrinus dokumentų pildymo teisingumą, su jumis susisieks techninės pagalbos specialistas ir informuos, kad galite pradėti Cliniccards ir eSveikatos integravimo nustatymą. Norėdami prisijungti, eikite į Nustatymai → Kita →mygtukas eSveikata.

Įveskite įmonės registracijos kodą (tai identifikavimo kodas, pvz.: 179761936). Spustelėkite Išsaugoti.

Išsaugojus kodą ekrane bus rodomas klinikos dalyvių sąrašas. Savo ruožtu, priešais kiekvieną klinikos gydytoją, spustelėkite mėlyną mygtuką Susieti. Tada iš eSveikatos registruotų gydytojų sąrašo pasirinkite šio gydytojo vardą ir pavardę.

Sėkmingo gydytojo duomenų susiejimo iš eSveikata sistemos įrodymas bus specialisto asmeninės informacijos atvaizdavimas lentelėje. Tai reiškia, kad šis gydytojas paciento kortelėje galės pildyti duomenis Cliniccards ir šie duomenys bus automatiškai perkelti į eSveikatą.

Darbas su eSveikata per paciento kortelę Cliniccards. 

Norėdami pradėti dirbti su paciento kortele per sistemą eSveikata, jo Profilyje turite nurodyti paciento asmens kodą.

Po to paciento kortelės skirtuke Vizitai, priešais kiekvieną apsilankymą, bus rodoma eSveikata piktograma. Paspaudę šią piktogramą pateksite į E025 formos ambulatorinio priėmimo aprašymo puslapį. Toliau specialistas turi užpildyti visus laukus ir paspausti mygtuką Išsaugoti juodraštį arba Siųsti ir pasirašyti formą. Duomenis gali įvesti tiesiogiai pats gydytojas arba jo padėjėjas.

Rekomenduojame prieš siunčiant nurodytus duomenis patikrinti, o tada paspausti mygtuką Pateikti ir pasirašyti formą. Parašas atliekamas pagal nuorodą per gydytojo raktą arba SMS.

Nusiuntus duomenis į Sveikatą, Sveikatos piktograma bus apibraukta paciento įraše, skirtuke Vizitai.

Taip pat skirtuke Dokumentai atsiras užpildyta forma E025, kurioje bus nurodyta vizito data ir laikas. Visi duomenys bus įrašomi į Cliniccards ir eSveikata.
eSveikatoje duomenų dubliuoti nereikia.

SVARBU: Gali būti, kad spustelėjus eSveikata piktogramą atsidarys dialogo langas su pranešimu:
„Šį vizitą atlikusio gydytojo (Terapevt Doctor) paskyra nesukonfigūruota darbui su Esveikata. Nurodykite, kuris Esveikatos vartotojas atitinka šią paskyrą.”
Tokiu atveju turite sukonfigūruoti šio gydytojo duomenų sinchronizavimo nustatymus, kurie aprašyti pirmame punkte.