Стоматологія Косметологія Вартість Контакти Новини Допомога Блог Реєстрація Вхід
Стоматологія Косметологія Вартість Контакти Новини Допомога Блог Вхід Реєстрація

УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ СЕРВІСОМ CLINICCARDS

Версія від 19 грудня 2022 року


Умови надання послуг сервісом Cliniccards («Угода»), відповідна Форма Замовлення («Замовлення»), укладена між Клієнтом та Cliniccards, а також інші документи, посилання на які викладені в Угоді, є єдиним договором і встановлюють умови, на яких Клієнт може отримати доступ до платформи, розташованої за адресою https://cliniccards.com («Веб-сайт»), та додатків Cliniccards, що розповсюджується через відповідні магазини додатків («Додаток»), замовляти та користуватися Підпискою та іншими послугами («Послуги», як описано нижче), що надаються ТОВ «КЛІНІККАРДС» («Cliniccards»). Ця Угода також регулює використання Веб-сайту та Додатку користувачами з України та є публічним договором приєднання між Cliniccards та такими користувачами (Клієнтами). Для користувачів з інших країн, діють умови надання послуг, розміщені за адресою https://cliniccards.com/en/terms-of-service

Датою набрання чинності Угоди є перша дата, коли або Клієнт приймає цю Угоду через Веб-сайт, або Клієнт та Cliniccards укладають Форму Замовлення (як визначено в Розділі 3.1 цієї Угоди). Користувач погоджується дотримуватись умов цієї Угоди шляхом (а) прийняття цієї Угоди через Обліковий запис, створений Клієнтом на Веб-сайті; (b) виставленням Замовлення, що включає цю Угоду; (c) використанням Послуг або (d) доступу до Веб-сайту через будь-який браузер та з будь-якого пристрою або доступу до Додатка (застосовується до осіб, які не створюють Обліковий запис). Якщо представник, співробітник або повірений Клієнта укладає Угоду від імені Клієнта, ця особа заявляє та гарантує, що (а) вона є уповноваженим представником (призначеним співробітником, повіреним або призначеним представником) Клієнта, щоб взяти від імені Клієнта зобов’язання за Угодою, та (b) вона погоджується з цією Угодою від імені Клієнта. Відповідно, термін «Клієнт» також включає всіх представників, співробітників та повірених Клієнта, які беруть участь у виконанні Угоди та використанні Послуг на боці Клієнта.

 1. ВИКОРИСТАННЯ ВЕБ-САЙТУ

  1. Лише дієздатна особа, яка досягла віку 18 років, може отримати доступ та використовувати Веб-сайт та Додаток. Як тільки особа отримує доступ до Веб-сайту, будь-яких інформаційних матеріалів на ньому або до Додатка, ця особа підтверджує та гарантує, що вона має повну дієздатність і досягла віку 18 років.
  2. З метою оптимізації використання Сайту та Додатку ми розрізняємо випадки, коли особа звертається до Веб-сайту/Додатку як користувач та Клієнт:
   1. Користувач — це особа, яка діє від свого імені або представляє юридичну особу, яка отримує доступ і використовує Веб-сайт/Додаток як звичайний користувач інтернету, головним чином в інформаційних цілях і без створення Облікового запису. Користувач може мати доступ тільки до таких функцій: отримувати доступ до Веб-сайту/Додатку в інформаційних цілях, завантажувати Програму, як це дозволено відповідними магазинами додатків, зв'язуватися з Cliniccards, подавати заявку на створення Облікового запису та ознайомлюватися з юридичними документами, розміщеними на Веб-сайті;
   2. Клієнт — фізична або юридична особа, представлена нею самою або іншою фізичною або юридичною особою, яка створила Обліковий запис і замовляє використання або використовує (чи то зараз, чи в минулому) функції Веб-сайту, Послуги (чи то зараз, чи у результаті Замовлення). Клієнт може увійти в систему і використовувати (як на Веб-сайті, так і в Додатку) та керувати (тільки на Веб-сайті) своїм Обліковим записом, використовувати функції Веб-сайту відповідно до свого типу Підписки (Безкоштовна або Професійна, як визначено в Розділ 3.3 цієї Угоди), подати заявку на додаткові Послуги та використовувати їх, подати заявку на пробну Професійну підписку, оновити Підписку та виконувати інші дії, дозволені Угодою;
   3. Клієнт не втрачає статусу користувача, будучи Клієнтом; відповідно, всі умови, що застосовуються до користувача, автоматично застосовуються і до Клієнта, якщо інше не передбачено відповідним Замовленням або Угодою.
 2. ОБЛІКОВИЙ ЗАПИС

  1. Для створення Облікового запису користувач повинен подати заявку на створення Облікового запису через Веб-сайт. Ні звернення до нас, ні подання заявки на реєстрацію не призводить до автоматичної реєстрації або набуття статусу Клієнта, а також зобов'язань Cliniccards щодо надання Послуг. Cliniccards на власний розсуд вирішує, чи затверджувати заявку в кожному конкретному випадку.
  2. Кожен користувач приймає такі правила реєстрації:
   1. Cliniccards залишає за собою право відмовити у реєстрації Облікового запису без пояснення причин;
   2. При реєстрації користувач зобов’язаний вказувати лише достовірні дані про свою особу та не використовувати дані третіх осіб без дозволу цих осіб. Надання недостовірної/неправдивої інформації при реєстрації або використанні Веб-сайту/Додатка може вплинути на якість досвіду використання Веб-сайту, Додатка та Послуг та стати причиною відмови в реєстрації Облікового запису або його блокування;
   3. Дані користувача (Клієнта), такі як адреса електронної пошти, номер телефону або інші контактні дані, мають бути унікальними. Це означає, що жоден користувач ніколи не використовував такі дані для реєстрації;
   4. Клієнт зобов’язаний підтримувати в актуальному стані всі дані, вказані Клієнтом під час реєстрації або які були вказані в Обліковому записі під час використання Веб-сайту та Додатку. Кожен користувач несе одноосібну відповідальність та несе всі ризики, пов'язані із зазначенням невірних чи неактуальних даних;
   5. Під час реєстрації користувач вибирає пароль для авторизації. Пароль повинен бути безпечним і унеможливлювати доступ третіх осіб до облікового запису користувача. Користувач самостійно несе відповідальність за надійність пароля, його зберігання та недоступність для третіх осіб. Cliniccards не несе відповідальності за використання облікових даних користувача якоюсь третьою стороною;
   6. Усі дії, вчинені з Обліковим записом користувача або через неї, вважаються вчиненими цим користувачем;
   7. Cliniccards залишає за собою право перевіряти будь-які дані, надані користувачем (Клієнтом) під час реєстрації та використання Веб-сайту, а також особу користувача (Клієнта).
  3. Клієнт несе одноосібну відповідальність за зберігання реквізитів доступу до Облікового запису, включаючи способи резервного копіювання доступу до Облікового запису. Реквізити доступу мають бути надійними. Cliniccards не має доступу до реквізитів доступу Клієнта, і ми не несемо відповідальності за доступ третіх осіб до таких даних.
 3. ПІДПИСКА І ІНШІ ПОСЛУГИ

  1. Послуги, зазначені в цій Угоді, включають Підписку та інші супутні послуги, які можуть бути запитані Клієнтом та надані Клієнту відповідно до цієї Угоди та/або Замовлення. Умови надання Послуг, застосовні до Клієнта, регулюються цією Угодою та відповідним Замовленням. Замовлення – це документ-замовлення або онлайн-замовлення, здійснене через Веб-сайт, яке визначає Послуги, які мають бути надані за цією Угодою, та яке укладається між Клієнтом та Cliniccards, включаючи будь-які додатки та доповнення до нього.
  2. Веб-сайт — це програмна продукція у вигляді інформаційно-аналітичної онлайн-платформи, що містить функціонал та алгоритми, які дозволяють Клієнтам записувати та зберігати інформацію про взаємодію зі споживачами Клієнта та оптимізувати бізнес-операції Клієнта відповідно до функціональності Веб-сайту. Доступ до Веб-сайту здійснюється за підпискою. Це означає, що Клієнт може використовувати функції Веб-сайту відповідно до умов, які визначають рівень авторизації Клієнта для доступу та використання веб-сайту протягом строку підписки («Підписка»). Строк підписки означає період часу, протягом якого Cliniccards надаватиме Послуги Клієнту, і Клієнт може користуватися Підпискою («Термін Підписки»).
  3. Існує кілька типів Підписки з різним рівнем авторизації для доступу та використання функцій Веб-сайту:
   1. Безкоштовна підписка. Клієнту надається Безкоштовна підписка після того, як Клієнт створить Обліковий запис на Веб-сайті. В рамках Безкоштовної підписки Клієнту доступні такі можливості: необмежене зберігання зображень у мінімальній якості, запропонованому Веб-сайтом, необмежене зберігання файлів розміром до 10 МБ кожен, спільне використання карт споживачів Клієнта та інформацію про окремі етапи надання послуг споживачам Клієнта з іншими клієнтами. Безкоштовна підписка надається без стягування додаткової плати, якщо інше не передбачено відповідним Замовленням. Датою початку Безкоштовної підписки є дата, коли Клієнт створив свій обліковий запис на Веб-сайті (Дата початку Безкоштовної підписки);
   2. Професійна підписка. За умови своєчасної оплати Клієнтом усіх застосовних платежів за Послуги та дотримання цієї Угоди, Cliniccards надає Клієнту Професійну підписку, що дозволяє Клієнту отримати доступ та використовувати наступні функції в рамках Професійної підписки: необмежене зберігання зображень у вихідній якості, необмежене зберігання карт споживачів Клієнта та інформації про окремі етапи надання послуг Клієнта з іншими клієнтами, можливість створення клініки – віртуального місця та обмеженої групи осіб (інших клієнтів з Безкоштовною підпискою), доданих Клієнтом. Після налаштування клініки Клієнт отримує можливість планувати візити своїх споживачів, управляти їхніми рахунками, створювати плани консультацій для своїх споживачів, формувати звіти клініки, розрахунки доходів та винагород, витрати клініки та використовувати інші функції, доступні на Веб-сайті. Якщо Клієнт користується Професійною підпискою, він не може достроково припинити Строк Підписки, доки він не закінчиться. Тривалість Строку Підписки на Професійну підписку встановлюється відповідним Замовленням. Якщо інше не вказано у відповідному Замовленні,— 12 місяців з дати початку Строку Підписки. Дата початку Професійної підписки вказується у відповідному Замовленні («Дата початку Професійної підписки»).
  4. Підписка автоматично починається з Дата початку (Дата початку Безкоштовної підписки та Дата початку Професійної підписки відповідно) і не залежить від будь-яких дій Клієнта.
  5. Якщо Клієнт подає заявку на тріал-версію Професійної підписки, Cliniccards надасть відповідну Підписку Клієнту на пробній основі на строк до чотирнадцяти (14) днів або до настання однієї з наступних подій: (а) закінчення тріал-періоду, на який Клієнт подав заявку, або (b) настання Дата початку Професійної підписки, або (c) припинення дії тріал-періоду Cliniccards на власний розсуд. Клієнт може скористатися тріал-версією лише один раз. Будь-які дані, які Клієнт завантажує на Веб-сайт, та будь-які налаштування, зроблені стосовно Підписки Клієнтом або для Клієнта під час тріал-версії, будуть безповоротно втрачені, якщо Клієнт не придбає Професійну підписку або не експортує такі дані до закінчення тріал-версії. Клієнт не може перенести додані дані та налаштування, зроблені під час дії тріал-версії, на Безкоштовну підписку. Тому, якщо Клієнт повертається до Безкоштовної підписки, він повинен експортувати дані до закінчення тріал-версії, інакше всі дані Клієнта будуть безповоротно втрачені.
  6. За умови своєчасної оплати Клієнтом усіх застосовних платежів та дотримання цієї Угоди Cliniccards надає Послуги протягом усього Строку Підписки, який Клієнт не може припинити достроково (за винятком Безкоштовної підписки). Весь час, після закінчення Строку Підписки, Строк Підписки автоматично продовжується на наступний строк тієї ж тривалості, якщо жодна із Сторін не повідомляє іншу Сторону про своє рішення не продовжувати Термін Передплати не менше ніж за тридцять (30) днів до дати закінчення Строку Підписки. Cliniccards не зобов'язана повідомляти Клієнта про закінчення Строку Підписки. Протягом Строку Професійної підписки кількість місць, наданих відповідним Замовленням, не може бути знижена Клієнтом, але Клієнт має право підвищувати кількість місць будь-яку кількість разів. Під місцями розуміється кількість осіб, яких Клієнт може додати до клініки, створеної в рамках Професійної передплати. Якщо інше не передбачено відповідним Замовленням, Професійна підписка за замовчуванням включає 5 місць.
  7. Cliniccards може надавати Клієнту інші Послуги, які Клієнт може запросити за допомогою Замовлення та оплатити окремо. Клієнт не має права перепродавати, дозволяти використання або іншим чином надавати Послуги третім особам без попередньої письмової згоди Cliniccards.
  8. Сторони погоджуються та підтверджують, що:
   1. Cliniccards не пропонує і не надає жодних медичних послуг, медичних консультацій або медичної допомоги, включаючи будь-яке медичне обстеження або оцінку, а також не допомагає Клієнту або будь-яким третім особам у такій діяльності;
   2. Cliniccards не асистує у наданні терапії або проходження будь-яких процедур, пов’язаних з фізичними навантаженнями, здоров’ям, процедурами краси та не консультує з питань харчування, схуднення, набору ваги або підтримання ваги, а також не допомагає Клієнту або третім особам у такій діяльності;
   3. Cliniccards не надає жодних юридичних, бухгалтерських послуг, послуг збору та аналізу даних тощо;
   4. Весь контент, розміщений на Веб-сайті та в Додатку, має виключно інформаційний характер, і розміщення будь-якого контенту не вважається професійною медичною, косметологічною, юридичною, бухгалтерською діяльністю; вся інформація, доступна на Веб-сайті та в Додатку, не є персоналізованою і не може розглядатися як окрема рекомендація або інструкція з проведення або вчинення будь-яких дій;
   5. Ні користувач, ні Клієнт не повинні покладатися на розміщений контент після прийняття юридичних, медичних та інших значущих рішень;
   6. Cliniccards не несе відповідальності за використання Веб-сайту та Додатка або контенту, що міститься у них, а також за професійну діяльність користувача (Клієнта), поради, які вони надають, і т. д.;
   7. Cliniccards не несе відповідальності за вирішення будь-яких претензій, суперечок чи інших диспутів зі споживачами Клієнта або будь-якими іншими третіми особами, що виникають у зв'язку з використанням Клієнтом Послуг.
  9. Оскільки деякі з Послуг залежать від дотримання Клієнтом зобов'язань, зазначених у цій Угоді, невиконання Клієнтом зобов'язань за цією Угодою або зобов'язань, обґрунтовано запитаних Cliniccards («Затримка Клієнта»), може завадити або відстрочити виконання зобов'язань Cliniccards за цією Угодою. У будь-якому випадку, якщо Затримка Клієнта призводить до таких результатів, Cliniccards не вважається Стороною, що порушила свої зобов'язання за Замовленням або Угодою.
  10. Cliniccards залишає за собою право в будь-який час змінювати або припиняти, тимчасово або постійно, Послуги (або будь-яку їхню частину) з повідомленням або без нього. Клієнт погоджується з тим, що Cliniccards не несе відповідальності перед Клієнтом або будь-якою третьою стороною за будь-які зміни, призупинення або припинення Послуг.
 4. КОНТЕНТ КЛІЄНТА І ПРИВАТНІСТЬ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

  1. Під час використання Підписки Клієнт може завантажувати зображення, фотографії, фонові зображення, товарні знаки, логотипи, назви компаній, шрифти, графіку, текст, аудіо, відеофайли, новини, документи та інший контент у будь-якому вигляді та форматі («Контент Клієнта»), який може також включати персональну інформацію персоналу Клієнта, споживачів, відвідувачів тощо. У відносинах між Cliniccards та Клієнтом всі права, право власності та інтерес щодо Контенту Клієнта належать та зберігається виключно за Клієнтом. Цим Клієнт надає Cliniccards обмежену, невиключну, безоплатну, повністю оплачену та всесвітню ліцензію на використання Контенту Клієнта та виконання всіх дій щодо Контенту Клієнта, які можуть бути необхідні Cliniccards для покращення та надання Послуг клієнтам або іншим чином дозволеним Клієнтом у письмовій формі. В максимальній мірі, дозволеної законом, Cliniccards відмовляється від усіх гарантій щодо управління та обробки Контенту Клієнта.
  2. До дати початку Підписки Клієнт повинен дотримуватися всіх застосовних законів про технічні заходи та персональні дані, включаючи дотримуватися механізму збору персональних даних, який може включати:
   1. Впровадження механізму згоди, як того вимагає чинне законодавство щодо приватності даних;
   2. Отримання явної та поінформованої згоди відповідних суб'єктів персональних даних на обробку їх даних та їх передачу Cliniccards як вашого постачальника послуг, з серверами, які знаходяться поза межами України. Згода може бути зібрана Клієнтом відповідно до цієї форми;
   3. Опублікування, розміщення або інше надання політики/повідомлення/повідомлення про приватність персональних даних в Інтернеті відповідно до законів про приватність даних;
   4. Дотримання інших юридичних вимог законів, які застосовуються до Клієнта та відповідних суб'єктів персональних даних.
  3. Ми впровадили, а також підтримуватимемо та дотримуватимемося відповідних технічних та організаційних заходів, спрямованих на захист інформації, передбаченої Договором про обробку даних, від випадкового, несанкціонованого або незаконного доступу, розкриття, пошкодження, зміни, втрати або знищення. Клієнт гарантує, що вся надана інформація є актуальною та точною. На додаток до відповідних умов Договору про обробку даних застосовуються такі умови:
   1. Cliniccards виступає як розпорядник (data processor) Контенту Клієнта, а Клієнт — володілець (data controller);
   2. Cliniccards може за вказівкою Клієнта, наданою у тому числі через Веб-сайт чи Додаток, або відповідно до застосовного законодавства передавати Контент Клієнта третім особам;
   3. Якщо Cliniccards стане відомо про будь-який незаконний доступ до будь-якого Контенту Клієнта, що зберігається на обладнанні Cliniccards, або про несанкціонований доступ до такого обладнання, що призводить до втрати, розкриття або зміни Контенту Клієнта («Інцидент безпеки»), Cliniccards без невиправданої затримки (за умови, що таке повідомлення може бути затримано на вимогу правоохоронних органів) і здійснить комерційно розумні кроки для виконання своїх зобов'язань відповідно до законів про приватність даних, що стосуються реагування на Інцидент безпеки;
   4. Зобов'язання Cliniccards повідомляти про інцидент безпеки або реагувати на нього відповідно до цієї Угоди не є визнанням Cliniccards будь-якої вини чи відповідальності щодо Інцидента безпеки. Клієнт повинен без невиправданої затримки повідомити Cliniccards про будь-яке можливе неправомірне використання його Облікових записів або реквізитів для автентифікації, а також про будь-який Інцидент безпеки, пов'язаний з Веб-сайтом/Додатком.
  4. У доповнення пункту 4.3(b) Угоди, Сторони погоджують таке:
   1. У разі замовлення Клієнтом додаткових Послуг (наприклад, синхронізація з державними, національними чи галузевими базами даних, організація або створення можливості передачі інформації до таких баз даних тощо), Cliniccards може передавати дані про Клієнта третім особам, які реалізують технічне рішення щодо надання таких Послуг;
   2. У разі використання Клієнтом можливості передачі даних до програмного комплексу «Медична інформаційна система «Health24», яка забезпечує взаємодію із центральною базою даних Електронної системи охорони здоров’я МОЗ України (“ЦБД ЕСОЗ МОЗ України”), дані Клієнта, у тому числі, персональні дані його споживачів, будуть передані до ЦБД ЕСОЗ МОЗ України, а також третій особі, яка забезпечує підтримку та технічну можливість передачі даних до ЦБД ЕСОЗ МОЗ України. МОЗ України як держатель ЦБД ЕСОЗ МОЗ України оброблятиме персональні дані та іншу передану інформацію відповідно до застосовного законодавства та правил обробки персональних даних МОЗ України.
  5. У тій мірі, в якій Cliniccards отримує персональні дані від Клієнта, на які поширюються застосовні закони про приватність даних, Cliniccards підтверджує, що розуміє і буде дотримуватися своїх зобов'язань як розпорядник даних (data processor) відповідно до застосовних законів про приватність даних і не буде використовувати або розкривати такі дані інакше, крім як для конкретних ділових цілей надання Послуг для Клієнта, як зазначено в цій Угоді або іншим чином дозволено застосовними законами про приватність даних. Клієнт несе відповідальність за забезпечення дотримання ним вимог законодавства про приватність даних при використанні ним Послуг та Веб-сайту/Додатка, а також за власну обробку персональних даних.
  6. Оскільки Cliniccards не зобов'язана перевіряти допустимість Контенту Клієнта, Клієнт завжди несе відповідальність за такий контент і не повинен завантажувати, розміщувати, відображати або передавати будь-які заборонені матеріали, включаючи все, що заважає або порушує роботу Веб-сайту/Додатка або їх функціонування внаслідок них завантаження чи передачі; заяви або матеріали, що ганьблять, переслідують, ображають, загрожують, залякують або якимось чином порушують права інших осіб; несанкціоновані матеріали, захищені авторським правом, або будь-який інший контент, що порушує права інтелектуальної власності, комерційну таємницю чи недоторканність приватного життя інших осіб; заяви чи матеріали, що порушують інші договірні чи фідуціарні права, обов'язки чи угоди; заяви або матеріали, що мають фанатичний, ненависний чи образливий характер; заяви або матеріали, що заохочують злочинну поведінку або тягнуть за собою громадянську відповідальність, або іншим чином порушують будь-який закон чи нормативний акт у будь-якій юрисдикції; заяви або матеріали, які являють собою антиконкурентну співпрацю та/або порушення антимонопольного законодавства; заяви або матеріали, що містять вульгарні, непристойні, нецензурні або іншим чином неприйнятні вирази або зображення, які зазвичай вважаються соціально неприйнятними, непрофесійними чи недоречними; непристойності, порнографію, контент відверто сексуального характеру, політичні заяви чи матеріали, заяви чи матеріали щодо азартних ігор, ставок тощо; висловлювання чи матеріали, що завдають шкоди неповнолітнім; заяви або матеріали, які допомагають видавати себе за іншу фізичну чи юридичну особу, реальну чи вигадану, включаючи співробітників та представників Cliniccards або її афілійованих осіб; заяви або матеріали, що спотворюють приналежність Клієнта до будь-якої юридичної особи або компанії Cliniccard s або її афілійованих осіб; все, що порушує права на недоторканність приватного життя або публічність будь-якої іншої особи, включаючи, окрім іншого, розміщення будь-якої особистої інформації; листи щастя чи фінансові піраміди; заяви або матеріали, які є оманливими або вводять в оману; заяви або матеріали, які є небажаною поштою, спамом або несанкціонованою рекламою або рекламними матеріалами; заяви або матеріали, що не належать до теми первинного запиту Клієнта на отримання Послуг; файли, що містять шкідливий код, віруси, пошкоджені файли або будь-яке інше програмне забезпечення або Додатка, які можуть пошкодити роботу чужого комп’ютера, мережі або Веб-сайту/Додатка; заяви або матеріали, що не відповідають законодавству, що застосовується до Клієнта, його споживачів, Cliniccards, міжнародного законодавства; а також заяви або матеріали, що не відповідають галузевим кодексам поведінки Клієнта або іншим юридичним документам («Заборонений контент»).
  7. Щоб уникнути різночитань, Клієнт заявляє і гарантує, що він має всі права та дозволи, необхідні для відображення та розповсюдження Контенту Клієнта. Заборонено використовувати Заборонений контент. Клієнт додатково заявляє та гарантує, що Контент Клієнта:
   1. Є точним і не порушує Замовлення та Угоди;
   2. Не завдає шкоди будь-якій фізичній чи юридичній особі та не порушує права власності та інші права третіх осіб;
   3. Дотримується (включаючи спосіб обробки Контенту Клієнта Клієнтом) всі застосовні закони та правила; і
   4. Не порушує, не привласнює або іншим чином не припиняє жодних авторських прав, патентів, товарних знаків, знаків обслуговування, комерційної таємниці або інших прав інтелектуальної власності будь-якої третьої сторони; не порушує права будь-якої фізичної чи юридичної особи, у тому числі права на публічне використання та недоторканність приватного життя, та не є дискредитуючим, не призводить до шахрайства по відношенню споживачів (у тому числі помилковій або вводить в оману поведінці), відмови від відповідальності за якість продукції, делікту, порушення договору, травм, збитків або збитків будь-якої фізичної або юридичної особи.
  8. Cliniccards залишає за собою право видалити та відхилити будь-який Контент Клієнта у зв'язку з несвоєчасною оплатою Клієнтом будь-яких Платежів за Послуги та сум (якщо є) за цією Угодою або у зв'язку з порушенням Замовлення або Угоди.
 5. ПЛАТІЖНІ УМОВИ

  1. Безкоштовна підписка надається Клієнту без додаткової оплати. Інші Послуги, у тому числі Професійна підписка, надаються Cliniccards за рахунок Плати за Послуги, що підлягає сплаті заздалегідь відповідно до Замовлення. Плата за послуги включає Плату за Професійну підписку (як зазначено у відповідному Замовленні) та інші збори, що підлягають сплаті за цією Угодою та відповідно до відповідного Замовлення (якщо такі є).
  2. Плата за Підписку залежить від кількості місць, закріплених за Обліковим записом Клієнта, та оплачується Клієнтом у розмірі та за ставками, зазначеними у відповідному Замовленні (якщо застосовно), або, якщо ставка або сума не вказана, за поточними тарифами Cliniccards та відповідно до умов виставлення рахунків та оплати, викладеними у цій Угоді. Клієнт може постійно та за додаткову плату збільшувати кількість місць, закріплених за Обліковим записом Клієнта. Додаткові місця мають бути повністю попередньо оплачені з огляду на Строк Підписки, який лишився, включаючи місяць, протягом якого Клієнт запросив підвищення класу Передплати. Плата за Підписку не включає плату за інші Послуги, які можуть бути надані на запит Клієнта, якщо інше не вказано у відповідному Замовленні.
  3. У разі якщо Клієнт замовляє або споживає додаткові Послуги, наприклад, можливість синхронізації з державними, національними чи галузевими базами даних, організацію або створення можливості передачі інформації до таких баз даних тощо, Cliniccards має право у односторонньому порядку змінити вартість Послуг/Підписки, додавши вартість додаткових Послуг. У разі збільшення вартості Послуг/Підписки, Cliniccards має повідомити Клієнта не менше, ніж за 10 календарних днів. Правило про час повідомлення не поширюється на випадки, коли Клієнт запитує надання додаткових Послуг у стислі строки.
  4. Вартість Послуг вказана без урахування податку на додану вартість (“ПДВ”). У разі застосування ПДВ до Послуг відповідно до законодавства, вартість Послуг може бути збільшена, що буде відображено у відповідних рахунках.
  5. Послуги повинні бути повністю попередньо оплачені не пізніше чотирнадцяти (14) календарних днів після початку Професійної підписки, відповідного періоду Професійної підписки або надання Послуг. Якщо інше не зазначено у відповідному Замовленні, Плата за послуги сплачується щорічно.
  6. Плата за послуги та інші суми, що підлягають сплаті за цією Угодою, не підлягають поверненню, якщо інше не передбачено цією Угодою. Це також означає, що відшкодування не пропонується, зокрема, якщо Клієнт не використовує або частково використовує Послуги, у тому числі не використовує Підписку або будь-яку функцію Веб-сайту, доступну відповідно до Підписки (з будь-якої причини), не має доступ до Веб-сайту або має обмежений доступ (незалежно від причини), не використовує функції Веб-сайту або використовує їх частково чи іншим чином не отримує вигоди від Підписки, Веб-сайту чи будь-якої функції Веб-сайту; за скасування Підписки протягом Строку Підписки (якщо це передбачено відповідним Замовленням), ні на пропорційній основі, ні іншим чином; якщо Плата за Послуги, сплачена Клієнтом, не використовується протягом відповідного періоду та/або Строку Підписки; жодні невикористані Плати за Послуги та інші сплачені суми (за наявності таких) не можуть бути перенесені на наступний або будь-який інший період Підписки та/або надання Послуг.
  7. Оскільки Cliniccards має чітку і прозору політику відмови від відшкодування коштів, а Клієнт погодився з умовами цієї Угоди, Cliniccards не допускає жодних фактичних або потенційних чарджбеків з боку Клієнта, його банків або компаній-емітентів кредитних карток. У випадку, якщо Cliniccards отримує загрозу чарджбеку або фактичний запит чарджбека на платіж Клієнта, Cliniccards може передати дані Клієнта, включаючи, крім іншого, ім'я Клієнта, адресу електронної пошти, Дату початку, оплачені суми, платіжну адресу, опис інциденту та інші відомості про транзакцію відповідним банкам, кредиторам та кредитним бюро, а також будь-яким іншим організаціям на власний розсуд Cliniccards, щоб забезпечити включення інциденту до відповідних баз даних та списків прострочених рахунків/чарджбеків, а також дозволити чарджбек-інцидент.
  8. Клієнт має право призначити третю особу для обробки платежів за цією Угодою з наступним повідомленням Cliniccards. У разі надходження коштів на рахунок Cliniccards від такої третьої особи, попередньо зазначеної Клієнтом, відповідне платіжне зобов'язання Клієнта за цією Угодою вважається належним чином виконаним.
  9. Якщо Клієнт винен Cliniccards будь-які неоплачені Плати або інші суми за Послуги, Cliniccards може призупинити доступ Клієнта до Послуг без попереднього повідомлення, доки грошові кошти не будуть виплачені в повному обсязі. Призупинення не звільняє Клієнта від його зобов'язання сплачувати Плату, навіть якщо Клієнт не може використовувати Послуги. Підписка не буде зупинена на період такого припинення і має бути повністю оплачена.
  10. Усі відповідні збори, комісії та відрахування, пов'язані з переказом сум, зазначених у Угоді та Замовленні або у зв'язку з ними, включаючи, крім іншого, збори та комісії фінансових установ, включаючи банки, платіжні системи тощо («Комісійний збір»), оплачує Клієнт. Щоб уникнути будь-яких сумнівів, жодні збори та суми, що підлягають сплаті Cliniccards за цією Угодою, не можуть бути зменшені на Комісійний збір.
  11. Якщо Клієнт може здійснити оплату за допомогою кредитної або будь-якого іншого типу банківської картки:
   1. У деяких випадках належний платіж може бути збільшений у сумі комісії кредитної картки, як зазначено у Замовленні. Клієнт цим погоджується з тим, що Cliniccards вноситиме відповідні коригування в рахунки, які будуть виставлені для Клієнта;
   2. Клієнт може запланувати автоматичне ініціювання платежів у фіксованій сумі відповідно до Строку Підписки та умов виставлення рахунків, зазначених у відповідному Замовленні («Регулярний платіж»). Регулярний платіж буде автоматично списуватися з вашої банківської картки вибраним вами способом з вибраними вами інтервалами, що повторюються, до закінчення Терміну Підписки або її припинення відповідно до цієї Угоди. Дозволяючи регулярний платіж, ви дозволяєте Cliniccards обробляти такі платежі як списання з вказаного карткового рахунку. Щоб уникнути різночитань, Клієнт визнає та заявляє, що: (i) Регулярний платіж є автоматичним платежем, що стягується відповідною платіжною системою на користь Cliniccards як оплата за Послуги; (ii) після списання такий платіж не підлягає поверненню; та (iii) Клієнт може змінити спосіб оплати з Регулярного платежу на оплату рахунків, надіславши запит до Cliniccards. Професійна Підписка підлягає автоматичному продовженню і Клієнт погоджується та бере на себе відповідальність за всі Регулярні платежі зі своєї банківської картки на основі цієї функції автоматичного продовження без додаткового дозволу з боку Клієнта та без додаткового повідомлення, за винятком випадків, передбачених законом;
   3. Якщо Cliniccards (відповідна фінансова установа) не спише кошти з банківської картки Клієнта через відсутність грошей, її недійсність або з будь-якої іншої причини, Cliniccards виставить рахунок-фактуру за безготівковим розрахунком, який Клієнт зобов'язується сплатити протягом п'яти (5) календарних днів після отримання рахунку. Протягом цього періоду (до повної оплати Рахунку) Клієнт зберігає доступ до Веб-сайту, але може не мати можливості використовувати функції Веб-сайту. Підписка не буде припинена на період очікування Cliniccards оплати Клієнтом та має бути оплачена у повному обсязі.
  12. Не обмежуючи засоби правового захисту Cliniccards, Cliniccards може нараховувати пеню на прострочені Плати за Послуги та інші суми (якщо є) з дати платежу до дати фактичного платежу у розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожен день прострочення. Клієнт повинен відшкодувати Cliniccards витрати та втрати, понесені при стягненні простроченої Плати за Послуги та інших сум (якщо такі є), включаючи розумні гонорари юристів та витрати на стягнення. Будь-які претензії або суперечки, що стосуються Плати за Послуги та інших сум (якщо є) за цією Угодою, повинні бути надіслані в Cliniccards у письмовій формі протягом тридцяти (30) днів з дати виставлення рахунку, або Клієнт буде вважатися таким, що не має претензій.
  13. Всі суми, які мають бути сплачені Клієнтом Cliniccards, будуть сплачуватися у гривні. Якщо у Замовленні вказана інша валюта (USD, EUR тощо), то це означає, що вказана сума має бути сплачена Клієнтом у гривневому еквіваленті за офіційним курсом продажу іноземної валюти на дату оплати рахунку. Офіційний курс продажу іноземної валюти — курс, за яким АТ «Райффайзен Банк» пропонує придбати відповідну іноземну валюту споживачам банківських послуг у відділеннях (касах) АТ «Райффайзен Банк» на дату оплати рахунку Клієнтом. АТ «Райффайзен Банк» — Акціонерне Товариство «Райффайзен Банк», ідентифікаційний код юридичної особи: 14305909, ліцензія НБУ №10 від 02.07.2021. Сторони погоджуються, що зміна назви, організаційно-правової форми, даних ліцензії чи інших даних АТ «Райффайзен Банк» не впливає на порядок визначення курсу. У випадку ліквідації АТ «Райффайзен Банк» на дату оплати рахунку, для цілей розрахунку еквіваленту суми платежу має бути застосовано офіційний курс обміну іноземної валюти Національного Банку України на дату оплати рахунку.
 6. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

  1. Оскільки Послуги включають Підписку на Веб-сайт:
   1. Клієнт може використовувати Веб-сайт та Програму відповідно до обсягу ліцензії, наданої Клієнту. Відповідно, як частина Послуг та за умови своєчасної оплати Клієнтом Плати за Послуги, Cliniccards надає Клієнту, його уповноваженим співробітникам, повіреним та незалежним підрядникам (що беруть участь у виконанні Угоди та використанні Послуг з боку Клієнта) персональну, невиключну, не підлягаючу , непередану, обмежену способами використання ліцензію на доступ та використання Веб-сайту та Додатка протягом Строку Підписки та виключно для господарської діяльності Клієнта у порядку, дозволеному Угодою, та з урахуванням описаних тут обмежень використання. Будь-яке інше використання Веб-сайту, Додатка та Послуг Клієнтом або будь-якою фізичною/юридичною особою суворо заборонено та є порушенням Угоди, якщо інше прямо не погоджено Сторонами;
   2. Cliniccards, її ліцензіари (якщо такі є) володіють усіма правами, титулами та інтересами щодо Веб-сайту та Додатка (включаючи будь-які та всі права інтелектуальної власності на них), та Клієнт погоджується не вживати жодних дій, несумісних із такими правами власності;
   3. Усі облікові реквізити для доступу (пароль та дані для входу в систему, надані або створені Клієнтом) повинні використовуватися тільки Клієнтом та для нього та не повинні передаватися жодній фізичній чи юридичній особі, крім співробітників та підрядників Клієнта, уповноважених Клієнтом на отримання доступу до облікового запису та Веб-сайту та використання Послуг від імені Клієнта, які погоджуються дотримуватися цієї Угоди;
   4. Cliniccards не несе відповідальності за будь-які збитки, які Клієнт може зазнати через те, що хтось інший використовує реквізити входу Клієнта, з відома Клієнта або без нього;
   5. Веб-сайт, Додаток та їх вміст, включаючи інформаційні матеріали, їх зовнішній вигляд (наприклад, текст, графіка, зображення, логотипи), пропрієтарний вміст, інформація та інші матеріали, захищені авторським правом, товарним знаком та режимами інтелектуальної власності. Користувачам не дозволяється використовувати будь-які інформаційні матеріали або зовнішній вигляд Веб-сайту або Додатка за межами Веб-сайту та Додатка;
   6. Назва Cliniccards, терміни Cliniccards та всі пов'язані назви, логотипи, назви продуктів та послуг, дизайни та слогани є фірмовими найменуваннями Cliniccards або її філій чи ліцензіарів. Інші назви, логотипи, назви продуктів та послуг, дизайн та слогани, що з'являються у Послугах або на Веб-сайті, є власністю їх відповідних власників, які можуть бути або не бути афілійованими з нами, пов'язаними з нами чи спонсорованими нами;
   7. Користувачі не мають права відтворювати, дублювати, копіювати, продавати або перепродувати, а також використовувати в комерційних цілях Веб-сайт, Додаток та будь-які інформаційні матеріали, розміщені на Сайті/Додатку, за винятком випадків, коли Cliniccards надає користувачеві письмовий дозвіл або якщо інше не передбачено Угодою.
  2. Користувачі визнають і зобов'язуються дотримуватися таких обмежень:
   1. При використанні Веб-сайту або Додатка користувач не повинен використовувати будь-які механізми, програмне забезпечення або скрипти, які прямо або опосередковано взаємодіють з Веб-сайтом та Додатком, і доступ до яких не був наданий користувачеві відповідно до Угоди або нашої прямої дозволу;
   2. Користувач не повинен порушувати електронну цілісність, дублювати, декомпілювати, реконструювати, дизасемблювати або декодувати Веб-сайт та Додаток, намагатися будь-яким чином обійти захист Веб-сайту та Додатка, розповсюджувати шкідливе програмне забезпечення, яке може завдати шкоди нам, Веб-сайту, Додатку або іншим користувачам, або намагатися зробити щось схоже;
   3. Користувач не повинен використовувати Веб-сайт і Програму будь-яким чином, який може вивести з ладу, перевантажити, пошкодити, порушити або погіршити роботу Веб-сайту та Додатка або завадити використанню Веб-сайту та Додатка будь-якою іншою стороною або використовувати будь-який пристрій, програмний забезпечення або процедуру, які спричиняють той самий результат;
   4. Користувач зобов'язується не ділитися будь-якою інформацією, у тому числі повідомленнями, елементами Веб-сайту, Додатка або інформаційними матеріалами як від нашого імені, так і від імені. Користувач жодним чином не повинен ділитися будь-якою інформацією, отриманою на Веб-сайті та Додатку, крім як через відповідні механізми Веб-сайту та Додатка;
   5. Користувач зобов'язується не створювати технічних перешкод у функціонуванні Веб-сайту та Додатка, а також будь-яким чином дублювати дії Веб-сайту та Додатка;
   6. Користувач не має права завантажувати, змінювати, копіювати, розповсюджувати, передавати, відображати, виконувати, відтворювати, дублювати, публікувати, ліцензувати, створювати похідні роботи або пропонувати для продажу будь-яку інформацію, що міститься на Веб-сайті та в Додатку або отриману з них або через них чи будь-які їх частини;
   7. Користувач не повинен використовувати жодних роботів, павуків, сканерів або інші автоматичні пристрої, процеси, програмне забезпечення або запити, які перехоплюють, майнять, зачищають шлях або іншим чином отримують доступ до Послуг для моніторингу, вилучення, копіювання або збору інформації або даних з або через Веб-сайт і Додаток, або виконувати будь-який ручний процес, щоб зробити те саме;
   8. Користувач не повинен використовувати Веб-сайт та Додаток у незаконних, неетичних цілях; і
   9. Користувач не повинен порушувати будь-які застосовні закони або правила у зв'язку з використанням Веб-сайту та Додатка.
  3. Cliniccards вітає відгуки, коментарі та пропозиції щодо покращення Веб-сайту, Додатка та Послуг («Відгуки»). Користувач визнає і прямо погоджується з тим, що жодний Відгук не дає і не надає користувачеві жодних прав, титулів або інтересів щодо Веб-сайту, Додатка, Послуг або будь-яких таких Відгуків. Всі Відгуки, отримані від Клієнта, стають виключною власністю Cliniccards, і ми можемо використовувати Відгуки будь-яким способом та для будь-яких цілей без додаткового повідомлення або компенсації користувачеві та без збереження за користувачем будь-яких прав власності або інших прав. Справжнім користувач передає Cliniccards будь-які та всі права, титули та інтереси (включаючи, крім іншого, будь-які авторські права, комерційну таємницю, ноу-хау, моральні права та будь-які інші права на інтелектуальну власність максимальною мірою, дозволеною чинним законодавством), які користувач може мати щодо Відгуків.
 7. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

  1. «Конфіденційна інформація» означає інформацію, що розкривається відповідно до цієї Угоди, яка позначена стороною, що розкриває, як службова або конфіденційна або яку слід розумно розуміти як службову або конфіденційну в силу її характеру та обставин її розкриття. Конфіденційна інформація Cliniccards включає положення та умови цієї Угоди та Замовлення, будь-яку технічну інформацію або інформацію про продуктивність Послуг та Веб-сайту. Зобов'язання щодо дотримання конфіденційності цієї Угоди діють протягом строку дії Угоди та двох (2) років після її закінчення.
  2. Як сторона, що отримує, кожна сторона повинна зберігати конфіденційність і не розкривати Конфіденційну інформацію третім особам, за винятком випадків, дозволених цією Угодою, та використовувати Конфіденційну інформацію тільки для виконання своїх зобов'язань та здійснення своїх прав за цією Угодою. Одержувач може розкривати Конфіденційну інформацію своїм співробітникам, повіреним, підрядникам та іншим представникам, які мають законну потребу в такій інформації, за умови, що вона, як і раніше, несе відповідальність за дотримання ними цієї статті 7, і вони пов'язані зобов'язаннями щодо забезпечення конфіденційності, не менше суворішими, ніж відповідно до цієї статті. Одержувач може розкривати Конфіденційну інформацію, якщо це потрібно за законом, судовим розпорядженням або за рішенням суду, за умови (якщо це дозволено законом), що вона заздалегідь повідомляє розкривну сторону та співпрацює із забезпечення конфіденційності.
  3. Ці зобов'язання конфіденційності не поширюються на інформацію (коли сторона, що отримує, може це документально підтвердити), яка є або стає загальнодоступною не з вини сторони, що отримує, сторона правомірно знала або володіла до отримання за цією Угодою, сторона, яка отримує правомірно, отримала від третьої особи без порушення зобов'язань за конфіденційністю або така інформація була розроблена стороною, що отримує стороною незалежно і без використання Конфіденційної інформації.
  4. Несанкціоноване використання або розкриття Конфіденційної інформації може завдати істотної шкоди, відшкодування якої саме по собі є недостатнім засобом правового захисту. Кожна сторона може домагатися відповідного засобу правового захисту за правом справедливості на додаток до інших доступних засобів правового захисту у разі порушення або загрози порушення цієї Угоди. Ніщо в цьому документі не перешкоджає Cliniccards застосовувати будь-які інші засоби правового захисту або засоби правового захисту за правом справедливості, які вона може мати у разі порушення Клієнтом цієї статті, включаючи судову заборону. Такі інші засоби правового захисту можуть застосовуватися як додаткові заходи захисту.
 8. ГАРАНТІЇ; ДИСКЛЕЙМЕРИ; ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

  1. КОЖНА СТОРОНА ГАРАНТУЄ, ЩО:
   1. ВОНА МАЄ ПОВНОВАЖЕННЯ УКЛАСТИ ЗАМОВЛЕННЯ, УГОДУ ТА ЇХ НЕВІД'ЄМНІ ЧАСТИНИ І ВИКОНАТИ СВОЇ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ЗА УГОДОЮ;
   2. ЇЇ ПРИЙНЯТТЯ І ВИКОНАННЯ ЗАМОВЛЕННЯ І ДОГОВОРУ НЕ ПОРУШУЄ НІЯКИХ УГОД З БУДЬ-ЯКОЮ ТРЕТЬОЮ СТОРОНОЮ АБО БУДЬ-ЯКИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ, ЯКІ ВИНИКАЮТЬ ПЕРЕД БУДЬ-ЯКОЮ З ТРЕТІХ СТОРІН;
   3. УКЛАДЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ ТА УГОДИ ТАКОЖ ОЗНАЧАЄ ЇЇ ПОВНА ВИКЛАДЕНИХ УМОВ;
   4. УКЛАДАННЯ ЗАМОВЛЕННЯ ТА ЦІЄЇ УГОДИ ВІД ІМЕНІ КОМПАНІЇ/ІНШОЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ/ПАРТНЕРСЬКОЇ ОСОБИ АБО КОМПАНІЇ ГРУПИ ДОВОДИТЬ, ЩО ВОНА УПОВНОВАЖЕНА ЗВ`ЯЗАТИ ЦЮ КОМПАНІЮ/ОРГАНІЗАЦІЮ УМОВАМИ ЗАМОВЛЕННЯ ТА ЦІЄЮ УГОДОЮ;
   5. ПОСЛУГИ ЗАЛЕЖАТЬ ВІД ДОТРИМАННЯ КЛІЄНТОМ ОБОВ'ЯЗКІВ, ВКАЗАНИХ У УГОДІ І ЗАМОВЛЕННІ.
  2. КЛІЄНТ ГАРАНТУЄ ЩО:
   1. ВІН МАЄ ПРАВО ПОВ'ЯЗУВАТИ СЕБЕ (СВОЮ КОМПАНІЮ) ЗОБОВ'ЯЗАННЯМИ, А ТАКОЖ КОРИСТУВАТИСЯ ПЕРЕВАГАМИ ПІДПИСКИ, ЯК ЗАЗНАЧЕНО В ЦЬОМУ ДОКУМЕНТІ, БЕЗ НЕОБХІДНОСТІ ОТРИМАННЯ БУДЬ-ЯКИХ ЗГОД, СХВАЛЕНЬ ЧИ ПІДТВЕРДЖЕНЬ;
   2. ВІН НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОТРИМАННЯ СВОЇМИ ПРАЦІВНИКАМИ, ПРЕДСТАВНИКАМИ ТА ПІДРЯДНИКАМИ (ЗАЛУЧЕНИМИ ДО ВИКОРИСТАННЯ ПОСЛУГ) ЗАМОВЛЕННЯ ТА УГОДИ (У ТОМУ ЧИСЛІ ДОГОВІРНИХ ОБМЕЖЕНЬ ВИКОРИСТАННЯ);
   3. ВІН НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ТОЧНІСТЬ, ЯКІСТЬ І ЗАКОННІСТЬ КОНТЕНТУ КЛІЄНТА, ЗА ТЕ, ЯК КЛІЄНТ ОТРИМАВ КОНТЕНТ КЛІЄНТА, ВИКОРИСТАННЯ НИМ КОНТЕНТУ КЛІЄНТА З ПОСЛУГАМИ, А ТАКОЖ ЗА НАДАННЯ БУДЬ-ЯКИХ НЕОБХІДНИХ ПОВІДОМЛЕНЬ ТА ОТРИМАННЯ БУДЬ-ЯКИХ НЕОБХІДНИХ ЗГОД ТА ДОЗВОЛІВ ВІД ОСОБИ, ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ ЯКИХ МОЖУТЬ БУТИ ВКЛЮЧЕНІ ДО КОНТЕНТУ КЛІЄНТА;
   4. ВІН ДОКЛАДЕ ВСІХ ЗУСИЛЬ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ НЕСАНКЦІОНОВАНОМУ ДОСТУПУ ДО ПОСЛУГ АБО ЇХ ВИКОРИСТАННЯ ТА НЕГАЙНО ПОВІДОМИТЬ CLINICCARDS ПРО БУДЬ-ЯКЕ ТАКЕ НЕСАНКЦІОНОВАНЕ ВИКОРИСТАННЯ АБО ДОСТУП; І
   5. ВИКОРИСТАННЯ ВЕБ-САЙТУ/ДОДАТКУ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ЛИШЕ ВІДПОВІДНО ДО УГОДИ ТА ВСІХ ЗАСТОСОВНИХ ЗАКОНІВ ТА ДЕРЖАВНИХ ПОСТАНОВ, ВКЛЮЧАЮЧИ, КРІМ ІНШОГО, ЗАСТОСОВНІ ЗАКОНИ ПРО ПРИВАТНІСТЬ ДАНИХ;
   6. ЙОГО ЗБІР, ПЕРЕДАЧА, ВИКОРИСТАННЯ ТА РОЗКРИТТЯ ВСІХ ДАНИХ ВІДПОВІДНО ДО ЦІЄЇ УГОДИ НЕ ПОРУШУВАТИМЕ ПРАВА БУДЬ-ЯКОЇ ТРЕТЬОЇ СТОРОНИ (ВКЛЮЧАЮЧИ БУДЬ-ЯКИХ ПОТЕНЦІЙНИХ КЛІЄНТІВ), ЗАСТОСОВНЕ ЗАКОНОДАВСТВО АБО БУДЬ-ЯКІ ЗАЯВИ В ПОВІДОМЛЕННІ ПРО КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ КЛІЄНТА В ІНТЕРНЕТІ.
  3. ГАРАНТІЇ, ДАНІ В ЦІЙ СТАТТІ 8, ЗАМІНЯЮТЬ ВСІ ІНШІ ГАРАНТІЇ, ПИСЬМОВІ АБО УСНІ, ЯВНІ АБО ТАКІ, ЩО МАЮТЬСЯ НА УВАЗІ, ВКЛЮЧАЮЧИ, СЕРЕД ІНШОГО, ГАРАНТІЇ ТОВАРНОГО СТАНУ, ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПЕВНОЇ МЕТИ ТА НЕПОРУШЕННЯ ПРАВ.
  4. ПОСЛУГИ НАДАЮТЬСЯ ЗГІДНО З ПРИНЦИПАМИ «ЯК Є», «ЯК ДОСТУПНО» І БЕЗ БУДЬ-ЯКИХ ЗАЯВ АБО ГАРАНТІЙ БУДЬ-ЯКОГО РОДУ, ЯВНИХ АБО ТАКИХ, ЩО МАЛИСЯ НА УВАЗІ, ВКЛЮЧАЮЧИ, КРІМ ІНШОГО, ГАРАНТІЇ НЕПОРУШЕННЯ ПРАВ, ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПЕВНОЇ МЕТИ, А ТАКОЖ БУДЬ-ЯКІ ГАРАНТІЇ, ЯКІ МАЮТЬСЯ НА УВАЗІ. ВСІ ГАРАНТІЇ ПРЯМО ВІДКИДАЮТЬСЯ, КРІМ ВИПАДКІВ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ ЗАКОНОМ. CLINICCARDS ТА ЇЇ ДИРЕКТОРИ, СПІВРОБІТНИКИ, АГЕНТИ, ПРЕДСТАВНИКИ, ПОСТАЧАЛЬНИКИ, ПАРТНЕРИ ТА КОНТЕНТ-ПРОВАЙДЕРИ НЕ ГАРАНТУЮТЬ, ЩО:
   1. ПОСЛУГИ БУДУТЬ ДОСТУПНІ У БУДЬ-ЯКИЙ ЧАС ТА В БУДЬ-ЯКОМУ МІСЦІ;
   2. БУДЬ-ЯКІ ДЕФЕКТИ ЧИ ПОМИЛКИ БУДУТЬ ВИПРАВЛЕНІ; АБО
   3. РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОРИСТАННЯ ПОСЛУГ ВІДПОВІДАТИМУТЬ ОЧІКУВАННЯМ КЛІЄНТА. КЛІЄНТ ВИКОРИСТОВУЄ ПОСЛУГИ ВИКЛЮЧНО НА СВІЙ СТРАХ ТА РИЗИК.
  5. CLINICCARDS НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПЕРЕД КЛІЄНТОМ ЧЕРЕЗ:
   1. НЕЗДАТНІСТЮ КЛІЄНТА НАДАТИ ПОВІДОМЛЕННЯ СВОЇМ КІНЦЕВИМ СПОЖИВАЧАМ АБО ОТРИМАТИ ВІД НИХ ЗГОДУ ЩОДО ЙОГО МЕТОДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИВАТНОСТІ АБО ПОСЛУГ, ОПИСАНИХ У ЦЬОМУ ДОКУМЕНТІ, ЯКІ ВИМАГАЮТЬСЯ ВІДПОВІДНО ДО ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА;
   2. ЗБОРОМ, ВИКОРИСТАННЯМ АБО РОЗКРИТТЯМ ДАНИХ КЛІЄНТОМ, ЯК ЦЕ ПЕРЕДБАЧЕНО ЦІЄЮ УГОДОЮ; АБО
   3. БЕЗПЕКА ДАНИХ АБО ВИКОРИСТАННЯ ДАНИХ, ЯКЩО КЛІНІКИКАРТКИ ДІЮТЬ ВІДПОВІДНО ДО ІНСТРУКЦІЙ КЛІЄНТА.
  6. CLINICCARDS НІ ЗА ЯКИХ ОБСТАВИН НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПЕРЕД КЛІЄНТОМ ЗА БУДЬ-ЯКУ ВТРАЧЕНУ ВИГОДУ, ВТРАТУ БІЗНЕСУ (ЧИ ТО ПРЯМУ ЧИ НЕПРЯМУ) АБО БУДЬ-ЯКИЙ НЕПРЯМИЙ, НЕПРЯМИЙ, ВИПАДКОВИЙ, ШТРАФНИЙ, ОСОБЛИВИЙ ЧИ ІНШИЙ ЗБИТОК, ПОВ'ЯЗАНИЙ З ЦІЄЮ УГОДОЮ, НАВІТЬ ЯКЩО CLINICCARDS БУДЕ ПОІНФОРМОВАНО ПРО ЙМОВІРНОСТІ ВИНИКНЕННЯ ТАКИХ УШКОДЖЕНЬ.
  7. НІ ЗА ЯКИХ ОБСТАВИН КОЛЕКТИВНА ЗАГАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ CLINICCARDS, ЩО ВИПЛИВАЄ З ЦІЄЇ УГОДИ ТА ВСІХ ІНШИХ ПРАВОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ, НЕ ПЕРЕВИЩУВАТИМЕ ЗАГАЛЬНУ СУМУ ЗАГАЛЬНОЇ ПЛАТИ, СПЛАЧЕНОЇ КЛІЄНТОМ CLINICCARDS ЗА ЦІЄЮ УГОДОЮ ПРОТЯГОМ ДВАНАДЦЯТИ (12) МІСЯЦІВ, ЩО БЕЗПОСЕРЕДНЬО ПЕРЕДУЮТЬ ПЕРШІЙ ПОДІЇ, ЩО СПРИЧИНИЛА ПОЗОВ .
 9. ВІДШКОДУВАННЯ

  1. Клієнт повинен відшкодовувати збитки (включаючи витрати на врегулювання та розумні гонорари юристів) від будь-яких претензій або вимог третіх осіб, що виникають з:
   1. Використання Послуг Клієнтом;
   2. Порушення Угоди Клієнтом;
   3. Порушення Клієнтом чинного законодавства або будь-яких прав третіх осіб (включно з правами на інтелектуальну власність, власність, недоторканність приватного життя або права на приватність); і
   4. Контенту Клієнта або будь-яких інших даних, наданих Клієнтом згідно з Послугами.
  2. Cliniccards зобов'язується відшкодовувати збитки, що виникають у зв'язку з:
   1. Порушення Угоди Cliniccards;
   2. Позовами третіх осіб про авторські права, викликані використанням Клієнтом Сайту/Додатка відповідно до цієї Угоди.
 10. ДІЯ УГОДИ

  1. Ця Угода діє, поки Клієнт використовує Послуги, але не менше ніж до закінчення Строку Підписки. Строк Підписки не може бути розірваним Клієнтом достроково.
  2. Cliniccards може призупинити або припинити доступ Клієнта до Послуг, Веб-сайту/Додатку або їх використання, а також видалити обліковий запис Клієнта за порушення Клієнтом цієї Угоди або якщо Cliniccards вважає, що Клієнт конкурує з Cliniccards або ганьбить ділову репутацію Cliniccards або Cliniccards має обґрунтовані підозри, що співпраця з Клієнтом може призвести до втрат ділової репутації. Клієнт визнає та погоджується з тим, що після того, як Cliniccards видалить обліковий запис Клієнта, весь Контент Клієнта, а також дані про Послуги можуть бути видалені або втрачені та не підлягають відновленню. У разі призупинення/припинення доступу Плата за послуги та інші суми (якщо є) за цією Угодою та Замовленням не повертаються.
  3. Статті 4, 7, та 8-9 цієї Угоди залишаються чинними після припинення або закінчення строку дії Угоди.
  4. Закінчення строку дії Угоди, Замовлення або Строку Підписки призводить до припинення доступу до функцій Веб-сайту та Додатку. Тим не менш, Клієнт може використовувати Веб-сайт як Користувач. При цьому Клієнт не втрачає доступу до Облікового запису та даних, що зберігаються в ньому (окрім даних, які не можуть бути перенесені на Безкоштовну підписку).
  5. Якщо будь-яка частина цієї Угоди буде визнана недійсною або такою, що не має позовної сили, така недійсність або неможливість виконати позов не вплине на інші положення цієї Угоди, які залишаться в повній силі та дії, а недійсна або не має позовної сили частина буде приведена в дію. максимально можливою мірою.
 11. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

  1. Ця Угода є невід'ємною частиною всіх Замовлень, укладених Сторонами. Усі умови Угоди включені до Замовлень шляхом посилання на Угоду. Усі преамбули до цієї Угоди та всі інші документи, на які посилається Угода, є невід'ємною частиною Угоди та відповідних документів. Угода є цілісним договором між Сторонами. Посилання на Угоду означає посилання на будь-яку та всі її невід’ємні частини. Ця редакція Угоди замінює будь-які інші домовленості Сторін щодо предмета Угоди, а також усі попередні редакції Угоди. Якщо будь-яке положення цієї Угоди (стаття або положення такої статті) визнається недійсним, це не впливає на інші положення Угоди і має бути змінено, редаговано або витлумачено таким чином, щоб воно мало найбільш актуальне значення для цілей Угоди.
  2. Допоки Угода не включена у Замовлення, Угода є електронним договором. Електронна форма цієї Угоди, прийнята користувачем чи Клієнтом як вказано у преамбулі Угоди, має таку ж юридичну силу, якби вона була підписана з використанням фізичного підпису.
  3. У разі виникнення будь-якого конфлікту або суперечності між положеннями цієї Угоди, Замовленнями, рахунками, будь-якими іншими наступними угодами між Сторонами, що стосуються предмета цієї Угоди, застосовується наступний Порядок пріоритетності: 1) Остання версія Замовлення, включаючи додаткові угоди до відповідних Замовлень; а потім 2) Угода; а потім 3) рахунки; а потім 4) будь-які інші письмові угоди між Сторонами.
  4. У цій Угоді, якщо контекст не вимагає іншого: 1) Слова «у тому числі», «і т.д.», «зокрема», «тощо» тощо слід тлумачити лише як ілюстрацію та незакритий перелік. Терміни, написані з великої літери, що використовуються тут, але не визначені тут, мають відповідні значення, які вони призначають у відповідному Замовленні. Посилання на однину включає множину і навпаки. Заголовки цього документа призначені для полегшення розуміння Угоди. Заголовки не впливають на зміст та значення положень, поміщених під конкретними заголовками. Заголовки не повинні використовуватись для тлумачення умов Угоди; 2) Усі посилання на «Угоду» або «Замовлення» (а також інші документи, згадані в цьому документі) стосуються їх останніх версій зі змінами, доповненнями або змінами час від часу.
  5. Час від часу ми можемо змінювати цю Угоду. Будь-які змінені умови автоматично набирають чинності через десять (10) днів після публікації на Веб-сайті. Ваш доступ до Веб-сайту та використання Послуг після дати набуття чинності будь-якими змінами до цієї Угоди означатиме вашу згоду з цією Угодою із внесеними змінами. Ви погоджуєтесь з тим, що оновлена версія, розміщена на Сайті, вважається адекватним повідомленням про внесені зміни.
  6. Ніщо в цьому документі не призначене для встановлення будь-якої форми партнерства, найму чи спільного підприємства між Сторонами. Сторони не є пов’язаними будь-яким чином особами. Ні Клієнт, ні Cliniccards не можуть укладати договори або будь-які інші документи/угоди від імені один одного або як представники один одного.
  7. Якщо інше не погоджено Сторонами, Cliniccards залишає за собою право використовувати субпідрядників для надання Послуг. Cliniccards нестиме відповідальність за роботу таких субпідрядників.
  8. Клієнт погоджується розумно розглянути можливість участі у прес-релізах Cliniccards (при цьому будь-яке використання згадок про Клієнт вимагає попередньої письмової згоди Клієнта). У будь-якому випадку Клієнт погоджується з тим, що Cliniccards може використовувати ім'я та логотип Клієнта у списках клієнтів на веб-сайті Cliniccards та у рекламних матеріалах Cliniccards (будь-яка така діяльність має бути припинена за письмовим запитом Клієнта).
  9. Прямим конкурентам Cliniccards забороняється доступ або використання Веб-сайту та будь-яких Послуг. Крім того, доступ до Веб-сайту та будь-якої з Послуг не може здійснюватися з метою моніторингу їх доступності, продуктивності чи функціональності або з будь-якою іншою метою порівняльного аналізу чи конкуренції.
  10. Якщо у вас є запитання чи скарга щодо Веб-сайту або Додатка, зв'яжіться з Cliniccards, написавши за адресою: ТОВ « КЛІНІККАРДС », Зоологічна 4-A, офіс 139, Київ, Україна, 04119.